ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ

Δωρεά ωαρίων είναι η διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF), κατά την οποία χρησιμοποιούνται ωάρια από τρίτο άτομο. Έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Η δωρεά προτείνεται σε γυναίκες με:

  • • Πρόωρη εμμηνόπαυση
    • Ηλικία άνω των 40 ετών
    •  Πτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία υπογονιμότητας (IVF), με μικρό αριθμό ωαρίων

Η ωοληψία γίνεται από τη δότρια, ενώ η λήπτρια λαμβάνει αγωγή προετοιμασίας του ενδομητρίου. Τα ωάρια γονιμοποιούνται από το σπέρμα του συντρόφου της λήπτριας και τα έμβρυα μεταφέρονται στη μήτρα της λήπτριας.