ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η θεραπεία κατά την οποία η γονιμοποίηση του ωαρίου γίνεται εκτός του σώματος της γυναίκας και διακρίνεται σε:

 1. Κλασική Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF): Είναι η γονιμοποίηση που επιτυγχάνεται από την ένωση του ωαρίου με το σπερματοζωάριο, μετά από φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών, σε ειδικά ταυτοποιημένα τρυβλία στους επωαστικούς κλιβάνους και σε ανάλογες συνθήκες (σε ειδικό εργαστήριο). Το έμβρυο που προκύπτει μεγαλώνει σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον, πριν τη μεταφορά του στη μήτρα της γυναίκας. Η μέθοδος της IVF επιλέγεται όταν όλες οι παράμετροι του σπέρματος είναι στα φυσιολογικά επίπεδα. Η θεραπεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει δυσλειτουργία ή απόφραξη των σαλπίγγων, ορμονολογικά προβλήματα, πολυκυστικές ωοθήκες, ενδομητρίωση, προβλήματα στο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα, αποτυχία άλλων μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ποικίλα άλλα γνωστά ή άγνωστα αίτια υπογονιμότητας.
 2. Φυσικός Κύκλος IVF: Είναι η ίδια διαδικασία όπως η κλασσική εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), χωρίς όμως λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων διέγερσης ωοθηκών και συνήθως συλλέγονται 1-2 ωάρια, προϊόντα του φυσικού κύκλου.

Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης συνοπτικά αναλύεται στα εξής βήματα:

 1. Διαδικασία ωοθηκικής διέγερσης:

Μετά τις εξετάσεις γονιμότητας και αναλόγως του αιτίου της υπογονιμότητας καθορίζεται το πρωτόκολλο διέγερσης και η ωρίμανση των ωοθυλακίων γίνεται με τη λήψη κατάλληλων φαρμάκων. Η παρακολούθηση γίνεται με μέτρηση της οιστραδιόλης (Ε2) ορού και με υπερηχογράφημα μήτρας-ωοθηκών κάθε 1-3 ημέρες.

 1. Τελική ωρίμανση των ωοθυλακίων:

Η τελική ωρίμανση των ωοθυλακίων επιτυγχάνεται με τη χορήγηση χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) σε ενέσιμη μορφή, η οποία γίνεται 36 ώρες πριν την ωοληψία.

 1. Ωοληψία:

Είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται η αναρρόφηση των ωαρίων διακολπικά και με υπερηχογραφική καθοδήγηση. Η διαδικασία γίνεται με αναισθησία. Ακολουθεί η γονιμοποίηση των ωαρίων με το σπέρμα του συντρόφου.


4. Εμβρυομεταφορά
:

Μετά από καλλιέργεια των εμβρύων για 2-3 ημέρες ή 5 ημέρες στην περίπτωση της  βλαστοκύστης γίνεται η εμβρυομεταφορά. Τα έμβρυα μεταφέρονται στη μήτρα μέσω ενός ειδικού καθετήρα υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Η διαδικασία, γίνεται χωρίς αναισθησία. Τα υπεράριθμα έμβρυα μπορούν να καταψυχθούν για μελλοντική χρήση.


 1. Αριθμός εμβρύων που μεταφέρεται:


  Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία σε γυναίκες μικρότερες των 40 ετών μεταφέρονται έως 3 έμβρυα και σε μεγαλύτερη ηλικία έως 4 έμβρυα. Στο στάδιο της βλαστοκύστης μεταφέρουμε 1-2.

 2. Τεστ κυήσεως
  :

Σε 14 ημέρες από την εμβρυομεταφορά γίνεται μια εξέταση αίματος για την μέτρηση της χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG). Το τεστ κυήσεως διενεργείται ακόμα και αν παρουσιαστεί κολπική αιμόρροια, διότι πολλές γυναίκες έχουν θετικό αποτέλεσμα παρ’όλο, που έχει εμφανιστεί αιμόρροια.