ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ

Είναι η διαδικασία κατά την οποία το σπέρμα προετοιμάζεται αρχικά στο εργαστήριο και κατόπιν τοποθετείται στην ενδομητρική κοιλότητα  την ημέρα της ωοθυλακιορρηξίας με τεχνητά μέσα. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η γονιμοποίηση του ωαρίου.