ΜΙΚΡΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ICSI)

Αποτελεί προηγμένη τεχνική μέθοδο, η οποία συνδυάζεται με την εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), κατά την οποία ένα σπερματοζωάριο τοποθετείται απευθείας στο ωάριο με μικροσκοπική επέμβαση, σε περιπτώσεις βαριάς μορφής ανδρικής υπογονιμότητας. Με την μέθοδο της μικρογονιμοποίησης επιτυγχάνονται πολύ υψηλά ποσοστά γονιμοποίησης και ενδείκνυται σε περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί χαμηλή γονιμοποίηση σε προηγούμενη προσπάθεια, όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος IVF. Η ασφάλεια της μεθόδου, σχετικά με την υγεία των παιδιών που γεννιούνται, έχει διαπιστωθεί σε επιστημονικές μελέτες.

Φυσικός Κύκλος και ICSI : Πρόκειται για διαδικασία ίδια με τη μικρογονιμοποίηση (ICSI), χωρίς όμως λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων διέγερσης ωοθηκών και συνήθως συλλέγονται 1-2 ωάρια προϊόντα του φυσικού  κύκλου.