ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το σπερμοδιάγραμμα είναι μια εξέταση ελέγχου της ανδρικής υπογονιμότητας. Λαμβάνεται δείγμα σπέρματος μετά από αποχή 3-5 ημερών. Μετά την ρευστοποίηση του δείγματος σπέρματος, γίνεται μέτρηση του όγκου του, του αριθμού, της κινητικότητας και της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων μικροσκοπικά με την ειδική συσκευή μέτρησης (Makler) και κατάλληλες χρωστικές. Υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης της ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων, της ωριμότητας τους και της γονιμοποιητικής τους δυνατότητας καθώς και του ποσοστού κατακερματισμού του DNA τους μέσω εξειδικευμένων αντιδραστηρίων και τεχνικών. Επιπρόσθετα, μπορεί να πραγματοποιηθεί εικονική επεξεργασία του δείγματος σπέρματος, ώστε να εκτιμηθεί η δυναμικότητα του.